301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
12 Mart 2020 - Perşembe 18:05
 
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN Haberi
 YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

      YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İL  ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait kiraya verilecek işyerleri ile satışı yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri  ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Kiralama ve satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.  Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır. İşyerlerinin kiralama süresi 3 yıldır.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

              İL-İLÇE    TAŞINMAZ                                                                                        GEÇİCİ                  İHALE

 S.NO:     KÖY:      NİTELİĞİ :     ADA/PARSEL      M2           MUH.BEDEL          TEMİNAT:          GÜN/SAATİ:

 

1          Yozgat              Arsa                   283/2              525,44           600.000,00 TL          18.000,00 TL       23.03.2020/10:30

         (Aşağınohutlu

            Mahallesi)

 

2         Yozgat              Bina                  1605/4             922,41           1.000.000,00 TL        30.000,00 TL       23.03.2020/10:35

        (Mutafoğlu        (20 Adet                                 (Arsa m²’si)

    2. Mıntıka Mah.)    Lojman )

 

3       Çekerek           Kargir 3 Katlı       302 / 2            469,71               860.000,00 TL        26.000,00 TL      23.03.2020/10:40

    (Yeniyol Mah..)    İşhanı

 

4       Sorgun                Arsa                  105 / 20         5.738,15           2.800.000,00 TL        85.000,00 TL      23.03.2020/10:45

     (Yenimahalle)

 

5       Yenifakılı           İki Katlı              330/1             133,98                220.000,00  TL         7.000,00 TL       23.03.2020/10:50

      (Yenimahalle)     Kerpiç Bina

 

KİRALANACAK  İŞ YERLERİ

                                                                                AYLIK KİRA         YILLIK KİRA        GEÇİCİ                  İHALE

 S.NO:   İŞ YERİ ADI:             ALANI :      MUH.BEDELİ :     MUH.BEDELİ:      TEMİNAT:          GÜN/SAATİ:

    

 1    Yenifakılı /Bektaşlı               32 m2             220,00 TL                2.640,00 TL          240,00 TL              23.03.2020/10:55

         (192 ada 1 Parsel

             2 nolu işyeri)

 

 2    Yenifakılı /Bektaşlı               32 m2             220,00 TL                2.640,00 TL          240,00 TL              23.03.2020/10:57

         (192 ada 1 Parsel

             3 nolu işyeri)

 

 3  Yenifakılı /Bektaşlı                 32 m2             220,00 TL                2.640,00 TL          240,00 TL              23.03.2020/10:59

         (192 ada 1 Parsel

             4 nolu işyeri )

 

4   Yenifakılı /Bektaşlı                 32 m2             220,00 TL                2.640,00 TL          240,00 TL              23.03.2020/11:01

         (192 ada 1 Parsel

             5 nolu işyeri )

 

5   Aydıncık /Kazankaya             63 m2             455,00 TL                5.460,00 TL          500,00 TL              23.03.2020/11:03

         (153 ada 1 Parsel

         4Ş-T-U nolu işyeri 2. Kat )

 

6   Aydıncık /Kazankaya             30 m2             215,00 TL                2.580,00 TL          240,00 TL              23.03.2020/11:05

         (153 ada 1 Parsel

         4M nolu işyeri )

 

 

7   Aydıncık /Kazankaya             15 m2             110,00 TL                1.320,00 TL          120,00 TL              23.03.2020/11:07

         (135 ada 1 Parsel

         14B nolu işyeri )

 

8   Aydıncık /Kazankaya             30 m2             215,00 TL                2.580,00 TL          240,00 TL              23.03.2020/11:09

         (135 ada 1 Parsel

         14C-D nolu işyeri )

 

9   Aydıncık /Kazankaya             100 m2             700,00 TL                8.400,00 TL          760,00 TL            23.03.2020/11:11

         (136 ada 7 Parsel

         27 nolu işyeri )

 

10   Şefaatli /Kuzayca                  25 m2             120,00 TL                 1.440,00 TL          130,00 TL            23.03.2020/11:13

 1. ada 2861 Parsel

   1 nolu işyeri )

 

11   Şefaatli /Kuzayca                  25 m2             120,00 TL                 1.440,00 TL          130,00 TL            23.03.2020/11:15

 1. ada 2862 Parsel

   2 nolu işyeri )

 

12   Şefaatli /Kuzayca                  25 m2             120,00 TL                 1.440,00 TL          130,00 TL            23.03.2020/11:17

 1. ada 2863 Parsel

   3 nolu işyeri )

 

13   Şefaatli /Kuzayca                  25 m2             120,00 TL                 1.440,00 TL          130,00 TL            23.03.2020/11:19

 1. ada 2864 Parsel

   4 nolu işyeri )

 

14   Şefaatli /Kuzayca                  25 m2             120,00 TL                 1.440,00 TL          130,00 TL            23.03.2020/11:21

 1. ada 2865 Parsel

   5 nolu işyeri )

 

15  Şefaatli /Kuzayca                  25 m2             120,00 TL                 1.440,00 TL          130,00 TL            23.03.2020/11:23

 1. ada 2866 Parsel

   6 nolu işyeri )

 

16  Şefaatli /Kuzayca                  25 m2             120,00 TL                 1.440,00 TL          130,00 TL            23.03.2020/11:25

 1. ada 2867 Parsel

   7 nolu işyeri )

 

17  Şefaatli /Kuzayca                  25 m2             120,00 TL                 1.440,00 TL          130,00 TL            23.03.2020/11:27

 1. ada 2868 Parsel

   8 nolu işyeri )

 

18  Şefaatli /Kuzayca                  25 m2             120,00 TL                 1.440,00 TL          130,00 TL            23.03.2020/11:29

 1. ada 2869 Parsel

   9 nolu işyeri )

 

19  Şefaatli /Kuzayca                  50 m2             170,00 TL                 2.040,00 TL          190,00 TL            23.03.2020/11:31

           (0 ada 2870 Parsel

   10 nolu işyeri )

 

20   Sarıkaya/Merkez                  32 m2             1.850,00 TL                 22.200,00TL       2.000,00 TL         23.03.2020/11:33

           (Kaplıca Mah.

(   89 ada 2 parsel Büfe )

 

  21  Yozgat/Merkez                     27 m2             810,00 TL                 9.720,00TL       880,00,00 TL         23.03.2020/11:35

           (İl Özel İd. 2 Nolu

        (   Çay Ocağı )

 

 

 

 

       

 

 

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

 

 1. Gerçek kişiler;

-İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);

     -T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

 - Noter Tasdikli imza sirküsü,

 

 

b)  Tüzel  kişiler;

Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2020 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

   - Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

 - Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

        - Noter tasdikli imza sirküleri,

 

        -Yukarıda b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

 

  c)  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

 

       d)  2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedelin  3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ( Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.),

 

e) İhalesine girilecek taşınmaza ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak veya kiralamak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır.)

 

 1. Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
 2. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 3. İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
 4. Söz konusu taşınmazların ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

 

İlan olunur.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: , , YOZGAT, İL, ÖZEL, İDARESİ, , İL, , ENCÜMEN, BAŞKANLIĞINDAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort