301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
26 Kasım 2020 - Perşembe 17:09
 
TOHUM ELEME VE PAKETLEME TESİSİ MAKİNE VE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT
RESMİ İLAN Haberi
TOHUM ELEME VE PAKETLEME TESİSİ MAKİNE VE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR                TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT

TOHUM ELEME VE PAKETLEME TESİSİ MAKİNE VE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

                              TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT

TOHUM ELEME VE PAKETLEME TESİSİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/625314

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Asagi Nohutlu Mahallesi Mevlana Caddesi 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542122741 - 3542121164

c) Elektronik Posta Adresi

:

tarim@yozgattarim.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TOHUM ELEME VE PAKETLEME TESİSİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MAKİNE VE EKİPMANLAR DAHİL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

YOZGAT İLİ MERKEZ SARIHACILI MEVKİİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINA AİT ELEME TESİSİ BİNASI

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihi müteakip (izleyen) 90 takvim günü içerisinde


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Salonu-YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

25.12.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

GARANTİ BELGESİ ALINACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında  15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ -YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: TOHUM, ELEME, VE, PAKETLEME, TESİSİ, MAKİNE, VE, EKİPMAN, SATIN, ALINACAKTIR, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TARIM, VE, ORMAN, BAKANLIĞI, İL, MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort