301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
21 Nisan 2019 - Pazar 16:35
 
ELBİSE DİKİM İŞİ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-YOZGAT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
18
RESMİ İLAN Haberi
ELBİSE DİKİM İŞİ  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-YOZGAT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELBİSE DİKİM İŞİ

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-YOZGAT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ELBİSE DİKİM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/193226

1-İdarenin

a) Adresi

:

FATIH MAHALLESI RIZA KAYAALP CADDESİ NO: 42/E 66100 MERKEZ YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542125090 - 3542125093

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgatpmyoidari@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

493 ADET BAYAN PANTOLON DİKİMİ 493 ADET BAYAN CEKET DİKİMİ 493 ADET BAYAN ŞAPKA DİKİMİ 190 ADET ERKEK PANTOLON DİKİMİ 190 ADET ERKEK CEKET DİKİMİ 190 ADET ERKEK ŞAPKA DİKİMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

YOZGAT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 35(otuz beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YOZGAT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ İDARİ BİNA ZEMİN KAT İHALE SALONU --- FATİH MAH. RIZA KAYAALP CAD. NO:42 MERKEZ/YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

30.04.2019 - 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı YOZGAT POLİS MESLEK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ İDARİ BİNA ZEMİN KAT. SATINALMA BÜROSU adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ İDARİ BİNA ZEMİN KAT. SATINALMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Kaynak: Editör:
Etiketler: ELBİSE, DİKİM, İŞİ, , POLİS, MESLEK, EĞİTİM, MERKEZİ-YOZGAT, İÇİŞLERİ, BAKANLIĞI, EMNİYET, GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort